Presidente:

Francisco R. Madeira

Primeiro Vice Presidente: 

César Augusto P Neto

Segundo Vice Presidente:

Edmo Gabriel

Secretário:

Paulo Vicente Carnimeo

Tesoureiro:

Fábio Siqueira

Past Presidente:

Renato Luís P. Brito