Presidente: 

Roberto Campos

Primeiro Vice Presidente: 

Jose Carlos Drager

Segundo Vice Presidente:

Marcelo Rodrigues

Secretário:

Cesar Crispim

Tesoureiro:

Sergio Seiji Fugimoto